Učenci PŠ Besnica so združeni v 1 oddelek:  od 1. do 4. razreda, ki ga vodi učiteljica Ana Vodopivec.

OPB je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjena predvsem učencem do 5. razreda. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Učenci se po končanem pouku sprostijo, razvedrijo, se pogovorijo o svojem delovnem dnevu, se udeležijo interesnih dejavnosti ter se fizično razgibajo. Te dejavnosti potekajo v razredu, telovadnici ali na igrišču. Učenci si sami izberejo soigralce, igre, rekvizite ..., učitelj pa v tem primeru le zagotovi ustrezne pogoje za varno igro, jih spodbuja, jim svetuje in jih pri igri nadzira.

Pri tej dejavnosti učenci urijo svoje ročne spretnosti, pojejo, plešejo, likovno ustvarjajo, poslušajo in berejo pravljice, prirejajo prireditve za starše in krajane itd.

Samostojno učenje je namenjeno navajanju na samostojno izdelovanje domačih nalog, pri čemer imajo otroci na voljo učiteljevo pomoč. Učijo se pripraviti ustrezne pogoje za delo, načrtovati svoje delo, upoštevati navodila, uporabljati različne vire, sodelovati v skupini, nuditi pomoč drugim ...

Učenci, ki so vključeni v OPB, imajo organizirano kosilo. Ob tem se navajajo na kulturno prehranjevanje, učijo se vedenja pri mizi, uporabe jedilnega pribora, veliko pa se pogovarjamo o medsebojnih odnosih ter bontonu na splošno. Počitek po kosilu je prilagojen željam učencev. Nekateri želijo bolj aktiven počitek, drugim odgovarja več miru.

Te dejavnosti izvajamo po opravljeni nalogi, ko se učenci sami odločajo, kaj bi želeli delati. Tu gre za športne dejavnosti, likovno ustvarjanje ali prosto igranje.

Po končanem delu v OPB-ju nekateri učenci odhajajo domov s šolskim kombijem, ostali s starši. popoldansko varstvo se zaključi ob 16.uri.