INTERESNE DEJAVNOSTI

 

UNESCO

Z učenci sodelujemo v UNESCO programu v sodelovanju s centralno šolo Sostro.