Potek pouka

Pouk poteka v dopoldanskem času med 7.45 in 12.10 uro. Po končanem pouku se učenci vključijo v oddelek podaljšanega bivanja, kjer potekajo dejavnosti do 17. ure.

V šolskem letu 2019/2020 poteka pouk v dveh kombiniranih oddelkih:

- v 1. in 2. razred je vpisanih 13 učencev, razrednik: Maja Sveršina Dobravec

- v 3. in 4. razred je vpisanih 5 učencev, razrednik: Nežka Mlakar

OPB obiskujejo učenci PŠ Besnica in PŠ Prežganje. Učence PŠ Prežganje v Besnico pripeljejo s kombijem. Tudi delo v OPB-ju poteka v enakih kombinacijah kot pouk. Oddelek 1. in 2. razreda vodi Jan Gačnik. Vlasta Šavrič vodi oddelek 3 in 4. razreda. Ob 14.30 se učenci združijo v en oddelek, ki ga vodi Vlasta Šavrič.


Prejšnja stran: DOMOV
Naslednja stran: Zaposleni