Potek pouka

Pouk poteka v dopoldanskem času med 7.30 in 12. uro. Po končanem pouku se učenci vključijo v oddelek podaljšanega bivanja, kjer potekajo dejavnosti do 17. ure.

V šolskem letu 2017/2018 poteka pouk v dveh kombiniranih oddelkih:

- v 1. in 2. razred je vpisanih 18 učencev, razrednik: Maja Sveršina Dobravec

- v 3. in 4. razred je vpisanih 14 učencev, razrednik: Nežka Mlakar

OPB obiskujejo učenci PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Prežganje. Učence PŠ Janče in PŠ Prežganje v Besnico pripeljejo s kombijem. Tudi delo v OPB-ju poteka v enakih kombinacijah kot pouk. Oddelek 1. in 2. razreda je 1 mesec vodila Ana Vodopivec, od 1. 10. 2018 dalje pa jo nadomešča Natalija Bardić Velov. Vlasta Šavrič vodi oddelek 3 in 4. razreda. Ob 14.30 se učenci združijo v en oddelek.


Prejšnja stran: DOMOV
Naslednja stran: Zaposleni