Zaposleni

Učiteljice:

 

  1. Maja Sveršina Dobravec (1., 2. razred)
  2. Nežka Mlakar (3., 4. razred) Vlasta Šavrič (OPB)
  3. Ana Vodopivec, nadomešča jo Natalija Bardić Velov (kombinirani pouk angleščine: 1. in 2. ter. 3. in 4..razred, OPB)
  4. Tone Vogler iz OŠ Sostro (računalništvo 4. razred)

 


Gospodinja:

Sandra Bolte Tavčar (skrbi za prehrano, čisti in ureja šolo in njeno okolico)

Hišnik:
Marjan Bučar (skrbi za urejenost vseh PŠ, vozi šolska kosila iz OŠ Sostro, po potrebi tudi učence na različne aktivnosti)

Voznika kombija:

  1. Marjan Vrečar (vsakodnevno vozi nekatere učence v šolo/domov in učence PŠ Janče in PŠ Prežganje v Besnico)
  2. Franci Židan (vsakodnevno vozi nekatere učence v šolo/domov in učence PŠ Janče in PŠ Prežganje v Besnico)


Prejšnja stran: Potek pouka
Naslednja stran: Organizirano podaljšano bivanje