Zaposleni

Učiteljice:

  1. Maja Sveršina Dobravec (1., 2. razred)
  2. Nežka Mlakar (3., 4. razred)
  3. Zala Flerin (kombinirani pouk angleščine: 1. in 2. ter 3. in 4..razred, OPB)


Gospodinja:

Sandra Bolte Tavčar (skrbi za prehrano, čisti in ureja šolo in njeno okolico)

Hišnik:
Mirko Zupančič (skrbi za urejenost vseh PŠ, vozi šolska kosila iz OŠ Sostro, po potrebi tudi učence na različne aktivnosti)

Voznika kombija:

  1. Marjan Vrečar (vsakodnevno vozi nekatere učence v šolo/domov)

 


Prejšnja stran: Potek pouka
Naslednja stran: Organizirano podaljšano bivanje