Zaposleni

Učiteljice:

  1. Maja Sveršina Dobravec (1., 2. razred)
  2. Nežka Mlakar (3., 4. razred)
  3. Vlasta Šavrič (OPB)
  4. Jan Gačnik nadomešča Ano Vodopivec (kombinirani pouk angleščine: 1. in 2. ter. 3. in 4..razred, OPB)
  5. Tone Vogler iz OŠ Sostro (računalništvo 4. razred)


Gospodinja:

Sandra Bolte Tavčar (skrbi za prehrano, čisti in ureja šolo in njeno okolico)

Hišnik:
Marjan Bučar (skrbi za urejenost vseh PŠ, vozi šolska kosila iz OŠ Sostro, po potrebi tudi učence na različne aktivnosti)

Voznika kombija:

  1. Marjan Vrečar (vsakodnevno vozi nekatere učence v šolo/domov in učence PŠ Prežganje v Besnico)
  2. Franci Židan (vsakodnevno vozi nekatere učence v šolo/domov in učence PŠ Prežganje v Besnico)

 


Prejšnja stran: Potek pouka
Naslednja stran: Organizirano podaljšano bivanje